IKTekets webbplatser

 

 

SETTsyd 2015 #iSjöbo

settsidan

IKTeket har flera webbplatser, med olika syften och innehåll.

IKTeket

IKTeket.iSjöbo.se publicerar IKTeket tips och tankar kring digitalt i förskola och skola.

Vi bloggar formad

 

ViBloggar.iSjöbo.se har vi samlat länkar till samtliga bloggar i Sjöbo kommuns förskolor och skolor, läs och inspireras!

SETT formad

Våren 2014 presenterade vi vårt digitala arbete på SETTdagarna i Stockholm. Då skapade vi denna sida, här kan du hitta flera inspirationsfilmer…

Sjöbos digitala skolutveckling

IT-projekt i grunden

Utifrån en pedagogisk tanke kring hur man ville arbeta digitalt och utveckla sin undervisning och verksamhet ansökte pedagogerna i Sjöbo kommun om deltagande i IT-projekt. Utifrån ansökans innehåll beviljades olika digitala verktyg (bärbar dator, lärplatta, smartphone med mera). Det var starten på den digitala skolutvecklingen i Sjöbo.

År 2015 kom vi till punkten där vi insåg och ansåg att vi hade tillräckligt och gott om digitala verktyg i skolan. Samtidigt bestämde vi att börja låna ut Chromebooks till eleverna i årskurs 7-9*.

Därutöver valde vi att börja använda Google Apps For Education för pedagogiskt arbete i hela grundskolan och grundsärskolan i Sjöbo kommun.

*Först ut att få använda Chromebooks är Storkskolan (ht 2015), under 2016/2017 kommer även eleverna i årskurs 7-9 på Färsingaskolan, Grundsärskolan samt Emanuelskolan att få arbeta med Chromebooks.

Läs gärna mer under ”Google Apps For Education” samt ”digitala verktyg i skolan”.

Skoldatateket

Skoldatatekets verksamhet riktar sig till barn i behov av särskilt stöd och deras digitala hjälpmedel. Här finns möjlighet att prova ut och lära sig digital teknik. Utifrån det individuella behovet skräddarsys stödet som kan ges till både barn/elev, pedagoger och vårdnadshavare. Det är barnet/elevens mentor som tar kontakt med Skoldatateket.

Bloggar

I Sjöbo kommun använder många pedagoger bloggen som pedagogiskt redskap. Genom bloggen öppnar vi upp våra förskolor och skolor för omvärlden. Vi är aktiva, interaktiva och kreativa på våra bloggar.

Vi arbetar aktivt med att utveckla ett digitalt, modernt lärande i Sjöbo kommun!

Följ oss gärna;)!
Ordmoln till hemsidan, utan ram

 

 

Team IKTeket

IKTeket i Sjöbo är en del i utvecklingen av ett digitalt lärande i Sjöbo kommun.Teamet vid IKTeket består av Malin Nilsson, Gunilla Sonesson samt Christina Birgersson.

Kontaktuppgifter till IKTeket

Gunilla Sonesson

Gunilla.Sonesson@sjobo.se

0734-24 28 04

 

Malin Nilsson

Malin.Nilsson4@sjobo.se

0734-24 26 76

 

Chris Birgersson

Christina.Birgersson@sjobo.se

0734-24 26 76

Om webbplatsen

www.isjöbo.se

är huvuddomänadressen till våra webbplatser för förskola, grundskola och grundsärskola i Sjöbo kommun.

Jag som ansvarar för sidan heter Malin Nilsson och är IKT-pedagog i Sjöbo. Hör av dig till mig (Malin.Nilsson4(at) sjobo.se) om du har frågor om webbplatsen.